Netvarkingai surūšiuoti dokumentai

Archyvarai.lt - profesionalios dokumentų tvarkymo paslaugos

Mes teikiame profesionalias dokumentų valdymo, taip pat ir dokumentų tvarkymo bei archyvavimo, paslaugas visiems juridiniams asmenims ir valstybinėms įstaigoms. Daugiau nei dvidešimt metų archyvinio darbo patirtis mums leidžia būti stipriais savo srityje.

Parašykite mums!

Teikiame visas paslaugas dokumentų tvarkymo srityje

Dokumentų tvarkymas ir arhyvavimas

Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas

Tvarkydami jūsų įmonės dokumentus, atliksime visas tam būtinas paslaugas - atrinksime ir surūšiuosime bylas, atliksime jų ekspertizę. Atrinksime bylas, kurių saugojimo terminas pasibaigęs ir sudarysime naikinti atrinktų bylų ir dokumentų aktus. Taipogi sutvarkysime bylas bei galiausiai sudėsime į lentynas ir surašysime dokumentų topografiją bei atliksime kitus būtinus darbus.

Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų tvarkymas

Jūsų patogumui atrenkame ir suarchyvuojame dokumentus bei taip pat paruošiame sutvarkytų dokumentų apskaitos dokumentus - apyrašus ir sąrašus. Dokumentus, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, atrenkame naikinti ir sunaikiname pagal teisės aktų reikalavimus. Paruošiame sutvarkytų dokumentų apskaitos dokumentus - apyrašus ir sąrašus. Parengiame dokumentų sutvarkymo ir įmonės istorijos pažymas dokumentų perdavimo savivaldybei aktus. Patys nuvežame, užpildome prašymus dėl dokumentų perdavimo toliau saugoti savivaldybei ir kt.

Iphone app meal plan screen
Iphone app delivery screen

Dokumentų naikinimas

Mūsų įmonės darbuotojai pateiks visą reikiamą informaciją apie galimybes naikinti jūsų įmonės dokumentus, mūsų atliekamą dokumentų ekspertizę, saugojimo terminų nustatymą ir kitas aukščiau aprašytas procedūras ir pateiks pasiūlymus galimiems sprendimams dėl jūsų įmonės dokumentų naikinimo aktų sudarymo, naikinimo procedūrų nustatymo bei kitų paslaugų atlikimo.

Dokumentacijos plano sudarymas

Dokumentacijos planas – kalendoriniais metais įmonėje/įstaigoje numatomų sudaryti, ar tęsti kitais metais, bylų planas. Jis rengiamas kiekvienais metais ir yra būtinas užtikrinti įmonės/įstaigos dokumentų tvarkymui. Archyvarai.lt sudarytas dokumentacijos planas padės padaryti jūsų organizacijos dokumentų valdymo procesą efektyvesnį - tai padeda taupyti jūsų ir jūsų darbuotojų laiką, padeda užtikrinti, jog būtų sudarytos tik reikalingos bylos. Taip pat šio plano sudarymas padeda išvengti dokumentų dubliavimo, kopijavimo, be to, dokumentų paieška tampa aiški ir greita.

Iphone app delivery screen
Iphone app delivery screen

Dokumentų valdymo proceso sukūrimas

Plečiantis įmonės veiklai, naturalu, jog didėja dokumentų kiekis, su kuriuo tenka susitvarkyti. Archyvarai.lt komanda gali padėti jūsų organizacijai - vykdydami šią paslaugą, apimsime visas dokumentų valdymo sritis – dokumentų parengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. Paruošime įmonėje naudojamų dokumentų šablonus, paruošime įmonės dokumentų valdymo tvarkos aprašą. Taip pat, paruošime įmonės dokumentacijos planą, sutvarkysime įmonės dokumentus, įtrauksime juos į apskaitą bei perduosime į archyvą.

Parašykite mums tiesiogiai

Mus taip pat galite pasiekti