Profesionalios archyvavimo paslaugos

Dokumentų naikinimas

Dokumentų kiekis, plečiantis įmonės veiklai, kiekvienais metais didėja. Drastiško dokumentų kiekio didėjimo galima išvengti laiku kiekvienais metais sudarant bylų apskaitą (vienų metų dokumentus galima naikinti tik po to, kai yra sudaryti ir patvirtinti tų metų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai) bei po to atrinkus dokumentus naikinti. Tinkamas įmonės dokumentų valdymo proceso organizavimas bei laiku atliekamas dokumentų tvarkymas, leis laiku ir tuo pačiu saugiai sunaikinti tuos dokumentus, kurių jums saugoti nebereikia. Tokiu būdu sutaupysite lėšų, kurias išleistumėte dokumentų, kurie turi būti sunaikinti, saugojimui bei laiko ir lėšų juos administruojant.

Mūsų įmonės darbuotojai pateiks visą reikiamą informaciją apie galimybes naikinti jūsų įmonės dokumentus, mūsų atliekamą dokumentų ekspertizę, saugojimo terminų nustatymą ir kitas aukščiau aprašytas procedūras ir pateiks pasiūlymus galimiems sprendimams dėl jūsų įmonės dokumentų naikinimo aktų sudarymo, naikinimo procedūrų nustatymo bei kitų paslaugų atlikimo.