Profesionalios archyvavimo paslaugos

Dokumentacijos plano sudarymas

Dokumentacijos planas – kalendoriniais metais įmonėje/įstaigoje numatomų sudaryti (ar tęsti kitais metais) bylų planas. Jis rengiamas kiekvienais metais ir yra būtinas užtikrinti įmonės/įstaigos dokumentų tvarkymui. Tai yra įmonės/įstaigos dokumentų valdymo proceso sudėtinė dalis.

Teisingai sudarytas dokumentacijos bet kokios organizacijos dokumentų valdymo procesą padaro žymiai efektyvesnį:
* dokumentų valdymas tampa aiškesnis ir paprastesnis – darbuotojams nebereikia gaišti laiko gilinantis į dokumentų saugojimo terminus, bylų sudarymo ypatumus. Sutaupytas laikas skiriamas kitiems darbams;
* užtikrinama, kad bus sudaromos tik reikalingos bylos, o sudaryti dokumentai bus dedami į reikiamas bylas;
* už kiekvienos bylos formavimą nustatoma darbuotojų atsakomybė;
* dokumentų paieška tampa aiški ir greita;
* teisingai sudarytos metų eigoje bylos palengvina užbaigtų bylų archyvavimą;
* išvengiama dokumentų dubliavimo, kopijų patekimo į bylas ir pan.

Mūsų darbuotojai, įvertinę jūsų įmonės veiklą, funkcijas, dokumentų judėjimą bei jau sudarytus dokumentus, parengs dokumentacijos planą, taip pat nustatys procedūras dokumentų registravimui, darbuotojų atsakomybę bei pateiks kitus būtinus sprendimus teisingai valdyti įmonės/įstaigos dokumentus.